Psychologia ewolucyjna, to jeden z najnowszych działów badań psychologicznych starających się wyjaśnić ludzkie zachowania (w szczególności poszczególne grupy zachowań), jako wynik ewolucji biologicznej. Naszym celem jest powiązanie teoretycznych podstaw psychologii ewolucyjnej z praktyką.

Informacje